Yüksek Kapasiteli Isı Pompaları

Otel Isı Pompaları – Konut Isı Pompaları

Otellerin enerji giderlerini minimize etmek için tasarlanmıştır. Eş zamanlı ısıtma ve soğutmayı yapar. Örneğin otel odalarını soğuturken ordan aldığı enerji ile sıcak suyu BEDAVA hazırlar. Patentli cihazlardır.

Toprak, Su, Hava ve Atık ısıyı kullanır. Eş zamanlı ısıtma ve soğutma kabiliyetine (RETROFİT) sahiptir. Bu cihazlar RIS (Retrofit Isıtma Soğutma) olarak isimlendirilmiştir.

Retrofit Isıtma ve Soğutma Cihazları otel ve fabrikalar için geliştirilmiş, birçok enerji kaynağını aynı anda kullanabilen, akıllı, enerjiyi son derece verimli kullanan, özel tasarımlı sistemlerdir.

Toprak, Hava ve Sudan aldığı enerjiyi kalorifer tesisatına aktararak yaşam alanlarını ısıtır, soğutur 100 birimlik enerji gideriniz, 20 birimlere düşer.

Tesisat çıkış suyu sıcaklığı ısıtmada 55 °C, 65 °C, 75 °C seçeneklidir,

Tesisat çıkışı soğutma suyu sıcaklığı 7 – 18 °C arasında seçilebilir.

Artı ısı değerleri kışın COP 4 – 6 yazın COP 8,5 – 11 ‘dir.

Otellerin ısıtılması, soğutulması ve sıcak suyun hazrılanmasında en ekonomik ve çevreci cihazdır. Sadece sıcak su üreten ve eş zamanlı sıcak su, soğutma , ısıtma yapan modelleri vardır.