Ticari Binalar Isıtma, Soğutma

Isıtma, soğutma, sıcak su ve havalandırmanın gerekli olduğu her bina; okul, AVM, otel, ofis ve 50 m2’den büyük tüm konutlar yeni yapılıyor ise 2011 yılından itibaren, eski bina ise 2017 yılına kadar “Enerji Kimlik Belgesi” (EKB) alması yasal zorunluluktur.

Isıtma, soğutma, sıcak su ve havalandırma için m2 bazında kullanılan yıllık enerji tüketimini asgariye indirmek,

Sera gazı salınımını başta CO2 olmak üzere yok etmek veya azaltmak gerekmektedir.

Enerji Performansı kötü olan binalar; Yalıtım yaparak, Isı pompalarını kullanarak enerji performanslarını kat ve kat artırabilirler.

Canovate Isı Pompaları ile enerji giderini en az dört kat azaltıp, baca gazı emisyonunu “sıfırlamak” mümkündür.

Toprak, su ve hava kullandığından bina yeşil bina stasüne girer. Performansı G olan binalar böylece A’ya dönüşür.