Indirect Adyabatik Soğutma Sistemleri

 • Hollanda- Almanya ve Türkiye fırmalarının ortak çalışması ile dizayn edildi
 • En Yüksek enerji verimliliğine (EER) sahip,
 • Enerji gideri az EC-Fanlar
 • Doğal ve yenilenebilir enerji kullanıarak Minimum işletme gideri sağlar,
 • Yok denecek kadar az CO 2- Ayak izi
 • IT ve AVM gibi soğutma yükü yüksek olan yerlerde uygunluk
 • İndirekt adyabatik soğutma, doğal soğutma ve (Redudans olarak) klasik soğutma kombinasyonu İntensiv testlerde uygunluk sağlandıktan sonra teslimat
 • İki kademeli adiabatik soğutma ile verim %115 50, 100, 200 kw kapasitelerde
 • İç veya dış ortam cihazı olarak opsiyonlu imalat,
 • Estetik ve standartlar üstü bir konstrüksiyon

 

A++ Enerji

Soğutma

 

 

 


 •  

 • Data Center Cooling Technologies Comparison

  The electrical cost for cooling 1 MW @ 0,08 € kWh/h

  System EER
  ( Energy Efficiency Ratio)
  Needed  Electrical power for cooling
  1 MW [kW]
  DX (CRAC) 3 333
  CW (CHILLER +CRAC) 5 200
  CW+FREE COOLING 10 100
  INDIRECT ADIABATIC 30 33