Endüstriyel Isı Geri Kazanımı

Endüstri işletmelerinde en büyük şikayet olan enerji fiyatlarının yüksekliği ciddi bir sorundur. Ama israf ettikleri enerjinin boyutunu bilmezler ve onu geri kazanmaya yönelik bir çalışma yapmazlar. Oysa Türkiye’de kullanılmayan, atılan enerjinin pazar değeri 15 milyar Euro/yıl’dır.

Canovate Isı Pompaları işletmenizin durumuna göre %30-60 oranında enerji tassaruf ettirir. Isı pompasının endüstriyel proseslerde, çok geniş alanlarda tatbikat alanı bulunur ve işletme giderini minimize eder.

Retrofit ısı pompalarının kullanıldığı eş zamanlı ısıtma ve soğutmanın bulunduğu prosesler (hazır yiyeceklerin hazırlanmasında, et ürünleri proseslerinde, süt işleme tesislerinde, çikolata imalatında vs.) Tekstil sektöründe, kumaş yıkama, kurutma tesislerinde, besi suyu hazırlamada performansı yüksektir.